FRIHET: En tapt tid?– Det har aldri vært en "frihetens gullalder", skriver Cato Institutes
David Boaz på Reason.org
. Mange ser for seg årene rundt 1776 som en tid
da friheten sto sterkest – men de har åpenbart glemt slaveriet, påpeker
Boaz: "Slaveriet minner oss på at nivået på skattene eller antallet
føderalt ansatte slett ikke er det eneste målet på frihet."

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »