UTVIKLING: Fattigdommen i Afrika reduseres – raskere enn du trorFattigdommen i Afrika faller raskt, viser nye tall fra Maxim Pinkovskiy
fra MIT og Xavier Sala‐i‐Martin fra Columbia og NBER. Hvis trenden
fortsetter, vil målet om å halvere andelen som lever for mindre enn 1
dollar om dagen nås før fristen i 2015. Veksten har heller ikke gitt økt
ulikhet, antyder tallene. Les notatet her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »