OSLO FREEDOM FORUM: Ytringshelter samles i Norge"Lech Walesa, den tidligere lederen av Solidaritet. Ingrid Betancourt,
som ble fanget av geriljaen da hun stilte til valg som president i
Colombia. Wang Dan, arrestert av kinesiske myndigheter som lederen av
opprøret på Den himmelske freds plass. Baltazar Garzón, som utstedte en
internasjonal arrestordre på Pinochet, og Rebiya Kadeer, forkjemperen
for uigurfolkets rettigheter i Kina. Hva har alle disse felles? Jo, de
kommer til konferansen Oslo Freedom Forum 26.-28. april." Menneskerettighetskonferansen omtales i Ny Tid.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »