SEMINAR: Sykefraværet i Norge – hva kan gjøres?Nylig har regjeringen og partene i arbeidslivet blitt enige om en pakke
for å få sykefraværet ned. Vil man lykkes? Professor Knut Røed, fra
Frisch-senteret og Regjeringens ekspertutvalg, foreleser om temaet på
BI 16. mars. Civita har gitt ut en omfattende rapport om temaet, som
kan lastes ned her.

Seminaret finner sted i Rom C2-040 og starter klokken 11. Enkel lunsj. Ferdig senest klokken 13. Påmelding til siv.bjercke@bi.no innen mandag 15. mars.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »