DEBATT: Den kapitalistiske freden


Er kapitalisme en forutsetning for fred? Hvilken rolle spiller investeringer på tvers av landegrenser, privat eiendomsrett og gode økonomiske rammebetingelser for sannsynligheten for krig? Og hvis det økonomiske systemet spiller en rolle: Hvilken betydning bør det ha for norsk fredsengasjement? Se Civita-TV fra frokostmøte med Indra de Soysa, professor i statsvitenskap ved NTNU og leder av forskningsprogrammet for globalisering, Michael Mousseau, statsviter ved Koç Universitet i Istanbul med bakgrunn fra Harvard og Yale, og Stein Tønnesson, forsker, historiker og tidligere direktør ved Prio.

Se innleggene her:

Se debatten her:


Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »