ØKONOMIFAGET: Keynes vs. HayekHvem har rett når det gjelder årsakene til finansbobler og kriser:
Keynes eller Hayek? Les Marius Gustavsons blogg på Aftenposten.no: "I
debatten om hvorvidt staten bør bedrive “motsyklisk politikk” eller
“stabiliseringspolitikk” – slik Keynes tok til orde for på 1930-tallet
– bør man skille mellom hva som var riktig i årene forut for
finanskrisen (og hva som vil være en riktig politikk i tiden etter at
krisen er helt over) og hva som er riktig å gjøre når man står midt
oppe i en alvorlig krise av den type man så på 1930-tallet og i dag."

Les også innlegget "Krisepakkekritikk".

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »