FILOSOFI: Liberalismens mange ansikterSamuel Brittan, kommentator i Financial Times, anmelder tre bøker om liberalismen: The Neo-liberal State av Raymond Plant, British Party Politics and Ideology after New Labour av Simon Griffiths og Kevin Hickson og The Science of Liberty av Timothy Ferris. Les hele anmeldelsen, som også tar for seg liberalismen mer generelt, her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »