ØKONOMI: Fagskillene må bygges ned"Fagskiller må bygges ned og mer tverrfaglighet må tillates. Flere
stemmer må bli hørt. Som idéhistoriker er det enkelt å vise til
tidligere tider da fagskillene ikke eksisterte på samme måte som i dag.
Da kunne man enkelt hoppe fra disiplin til disiplin, hente inn
argumenter fra forskjellige fagområder som sosiologi, statsvitenskap,
politisk filosofi, moral og psykologi. Økonomien var en del av en
helhet," skriver Mathilde Fasting om økonomifaget.

Les hele innlegget på Aftenposten.no.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »