MILJØ: Klimarealisme"Det burde ikke overraske noen at næringsinteresser melder seg når det
er penger å hente fra statskassen. Klimatiltak som involverer subsidier
og statlige investeringer i grønn teknologi, fører gjerne til at
bedrifter innpasser seg slik at de kan sørge for å kanalisere grønne
midler i sin retning. Dette er neppe en god oppskrift på langsiktig og
bærekraftig klimapolitikk," skriver Marius Gustavson på Aftenposten.no.
"En bedre måte å løse utfordringene på, vil være å se på prisingen av
klimagasser," hevder han.

Les hele innlegget på hans Aftenposten-blogg.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »