PERSONVERN: DatalagringsdirektivetI følge Aftenposten vurderer Høyre å nedlegge veto mot EUs
datalagringsdirektiv. Det ville i så fall være positivt for
personvernet; Georg Apenes, Datatilsynets leder, sa på et frokostmøte
hos Civita i 2008 at direktivet, dersom det blir norsk rett, ville være
et stort skritt i retning av overvåkningssamfunnet. Direktivet er også
tema for Civita-notat 3/2008.

Les referat fra frokostmøtet, Civita-notat 3/2008 og E24-kommentar fra Civitas nestleder Hallstein Bjercke.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »