KOMMUNISMEN: Hvorfor falt Muren?Ønsket om frihet var avgjørende for Berlinmurens fall, skriver den
indiske økonomijournalisten S.A. Aiyar på sin blogg. Øst-Europeerne
følte at det angivelige paradiset i realiteten var et bur, der de fikk
mat og drikke, men ble nektet grunnleggende rettigheter, som friheten
til å ytre seg eller flytte på seg.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »