ARCHIE BROWN: The Rise and Fall of Communism

Hva førte til kommunismens fall? Hvorfor falt Muren i 1989? Se film fra Civitas frokostmøte med en av verdens fremste eksperter på kommunismen, Archie Brown. Brown har skrevet boken The Rise and Fall of Communism. Den er, i tillegg til forskning, basert på Browns mange reiser bak jernteppet og hans møter med kommunistlandenes borgere og ledere.


Se innledningen til Brown her:


Se debatten fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »