GLOBALISERING: Handel gir bedrede arbeidsforholdGlobaliseringen beskyldes ofte for å føre til redusert sosial støtte og
svekkede rettigheter for arbeiderne. Men dette kan være feil, viser ny
forskning fra Michael Huberman og Christopher M. Meissner publisert på
VOX
. Historisk har handel ført til både arbeiderrettigheter og sosial
beskyttelse, fordi økt markedstilgang reduserer kostnadene ved reguleringen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »