HANDEL: Handelssystemets fremtidMartin Wolf fra Financial Times har skrevet et essay om
fremtiden til verdens handelssystem for tankesmien ECIPE. Åpningen av
verdenshandelen de siste tiårene er en stor suksess – men hvor går
veien videre? Proteksjonismen truer, Doha-runden står i stampe og
særavtaler er på fremmarsj. De neste årene er det derfor unilateral
liberalisering som må til, hevder Wolf.

Rådgiver i Civita, Marius Doksheim, reflekterer over unilateral liberalisering her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »