DULTING: Rapport fra frokostmøtetFremmer dultingen virkelig frihet og autonomi, eller blir den bare enda et virkemiddel for staten til å styre våre liv mot det politikere og eksperter mener er bra for oss? Det var tema når Minerva og Civita inviterte til frokostmøte 23. september. I panelet satt tidligere visepresident i Stortinget Inge Lønning (H), forsker og forfatter Bent Sofus Tranøy og filosof og prosjektleder i Civta Lars Fr. H. Svendsen.

Se innleggene fra møtet her:

Se debatten her:

Les rapporten fra Minervas Jan Arild Snoen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »