NY CIVITA-RAPPORT: Spiller det noen rolle?


Spiller det noen rolle hvem som regjerer? Partiene mener det. Denne rapporten analyserer dette spørsmålet ved å undersøke om det har vært klare forskjeller i offentlige bevilgninger under sosialistiske og ikke-sosialistiske regjeringer de siste par tiår.

Har Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen rett når de hevder at det er klare og merkbare forskjeller mellom en sosialistisk og en ikke-sosialistisk regjering? Kan vi – ut i fra å se på tidligere regjeringsskifter – regne med at et eventuelt regjeringsskifte etter valget vil gi oss klart brudd med den nåværende politikken?

Ved å se på utgiftene under forskjellige regjeringer, finner denne rapporten at det ikke er store forskjeller mellom ulike regjeringsalternativer på sentrale velferdsområder. Bevilgningene til offentlig velferd, som helse, utdanning og pleie og omsorg, stiger under alle regjeringer.


Last ned Civita-rapporten her.

Tallmaterialet kan lastes ned her: offentlige_bevilgninger_1991_-_2008_-_bakgrunnstall

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »