FRIHET: Friheten er et gode – ikke et problem


Det handler i bunn og grunn om frihet. Friskoledebatten dreier seg nemlig ikke primært om å være for eller mot mange friskoler, men om muligheten til å velge. Vi som er positive til friskoler, mener at alle skal ha den samme muligheten til å velge en alternativ skole, dersom de ønsker det. Det de som vil begrense friheten som må forklare hvorfor den skal begrenses, skriver leder i Civita, Kristin Clemet under meninger på Minerva.as.

Les hele innlegget her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »