ØKONOMI: Legg ned Norsk Tipping


 

Legg ned Norsk Tipping

Riksrevisjonen kommer i disse dager med ramsalt kritikk av Norsk Tippings økonomiske disposisjoner de siste årene. Det statlige spillmonopolet forvalter årlig om lag 10 milliarder kroner, og det stilles flere spørsmålstegn ved hvordan disse pengene har blitt disponert. Både Norsk Tipping og deres «eier» Kirke- og kulturdepartementet kritiseres av Riksrevisjonen for dårlig styring og kontroll.

Etter min mening er det på høy tid at det statlige spillmonopolet faller. Norsk Tipping er et fossil og en overlevning fra tidligere tider. At ledelsen har brukt selskapets midler på private gartnere, sponsorater av venner og naboer og mye annet, er resultatet av å organisere denne type virksomhet i et statlig monopol.

For mye makt og for mye penger samlet på for få og inkompetente hender, kombinert med en eier som ikke stiller krav til resultater og effektiv drift, fører galt av sted.

Både Høyre og Venstre har formuleringer i sine program for neste periode som åpner opp for å oppheve Norsk Tippings monopol på spill. Begge partiene ønsker å innføre ordninger som fortsatt sikrer at en andel av overskuddet skal tilfalle idrett, kultur og frivillighet, men der flere enn Norsk Tipping kan tilby spilltjenester. Dersom det blir et borgelig flertall etter valget er det derfor mye som tyder på at Norsk Tippings monopol kan forsvinne.

Jeg er overbevist om at dette vil føre til bedre og billigere spill. Dersom frivillige organisasjoner og private spillselskaper får slippe til, vil de drifte sine organisasjoner langt mer effektivt enn det staten har gjort. Det vil også være mulig å føre en bedre og kontroll med driften, da staten vil ha selskapene på en armlengdes avstand.

Disse selskapene vil jo også måtte forholde seg til det samme reguleringsregimet som Norsk Tipping har hatt, og det er derfor ingenting som tyder på at en slik organisering vil føre til mer spilleavhengighet.

En forutsetning for at et nytt spillregime skal kunne fungere, er etter min mening at Norsk Tipping legges ned. Å ha en statlig mastodont som konkurrent i et slikt marked vil bare føre til uheldige dobbeltroller, usunn konkurranse og mistenkeliggjøring av motiver. Nei, legg ned det statlige tippeselskapet og tillat et mangfold av private selskaper og frivillige organisasjoner å ta over. Det vil alle tjene på, bortsett fra gartnerne på Hamar.

 

Innlegget er skrevet av nestleder i Civita, Hallstein Bjercke, og publisert på E24.no 18.06.09.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »