KOALISJONER: Hva har regjeringsalternativer å si for oppslutningen?

Professor Bjørn Erik Rasch, UiO, presenterte på frokostmøtet torsdag oppsiktsvekkende funn knyttet til hvordan avklarte regjeringsalternativer slår inn på partienes oppslutning. Forskningen viser at partienes samarbeidsforhold før et valg spiller inn på folks stemmegivning, og Rasch viste hvordan avklarte konstellasjoner før valg kan ha langt større effekt for noen partier enn for andre.

Funnene ble kommentert av Kyrre Nakkim fra NRK, Trine Eilertsen fra Bergens Tidene og FrPs kommunikasjonsrådgiver Tor Mikkel Wara.

Se innleggene til Rasch, Nakkim, Eilertsen og Wara her:

Se debatten fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »