YTRINGSFRIHET: Barlow om internett og eiendomsrett

På Civitas pubmøte torsdag 23. april foreleste John Perry Barlow, tidligere tekstforfatter i Grateful Dead og nå medlem i Electronic Frontier Foundation, om problemstillingene knyttet til internett, fildeling, ytringsfrihet og eiendomsrettigheter.

Innlegget ble kommentert av Jan Omdahl fra Dagbladet, Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge og Jarle Savio fra EMI Music.

Se Barlows innlegg på pubmøtet her:

Se innleggene fra kommentatorene og debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »