INNVANDRING: En liberal migrasjonspolitikk


Prosjektleder i Civita, Torkel Brekke, innledet møtet med en presentasjon av boken ”Migrasjon og frihet” – som tar opp positive sider ved inn- og utvandringen. Deretter debatterte Per Sandberg fra FrP, Libe Rieber-Mohn fra Ap og journalist Gerhard Helskog hvorvidt det er mulig og ønskelig med en mer liberal innvandringspolitikk.

Boken ”Migrasjon og frihet” kan bestilles eller lastes ned her.

Se innleggene fra møtet her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »