STATLIG EIERSKAP: hva er godt eierskap?


Frokostmøtet tok for seg problemstillinger rundt statlig eierskap, og hvordan staten skal opptre som eier. Reiten nevnte både fordeler og ulemper ved det statlige engasjementet. Han etterlyste spesielt et mer allsidig eiermiljø som fremmer evne til å ta eierrisiko og stimulerer til dynamikk.


Les referater fra frokostmøtet i nettavisene:

DN.no

E24.no

Nettavisen.no

Hegnar Online

Se Eivind Reitens innledning her:

Se debatten fra frokostmøtet her:


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »