STUDIEGRUPPE: i liberal økonomisk politikk


– Hva ligger bak dagens finanskrise? Hvordan kommer vi oss ut av den?
– Hva er egentlig pengepolitikk, og hvilke retninger finnes det innen pengepolitikken?
– Finnes det likheter mellom dagens uroligheter og den store depresjonen på 30-tallet? Hvordan løste man problemene den gangen?

Civita vil denne våren arrangere en studiegruppe i liberal økonomisk politikk. Hvis du vil lære mer om, og diskutere, spørsmålene over, inviterer vi deg herved til å sende oss en kort søknad. Skriv litt om hvem du er, hvilken bakgrunn du har, og hvor mye økonomi du kan!

Vi vil møtes på kveldstid en gang i måneden, med første møte i februar.

Søknaden sendes til marius@civita.no  innen 23. januar. Eventuelle spørsmål sendes til samme adresse.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »