FROKOSTMØTE: Kongo et nytt Rwanda?Paul Rusesabagina, mannen som inspirerte filmen Hotel Rwanda, innledet på Civitas frokostmøte. Rusesabagina tok for seg bakgrunnen og årsakene til folkemordet i Rwanda i 1994, og trakk paralleller til dagens konflikt i Kongo.  Han redegjorde videre for behovet for en sannhets- og forsoningsprosess i  Rwanda. Rusesabagina har opprettet en egen stiftelse hvis formål er å oppmuntre til og påskynde denne forsoningsprosessen.

Se innlegget til Paul Ruseabagina her:


Debatt:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »