SKATT: Trenger vi skatteparadiser?


Daniel J. Mitchell fra den amerikanske tankesmia Cato-instituttet er en ledende talsmann for flat skatt og konkurranse mellom land om å utforme de beste skatteregimene. I forlengelse av dette, har han tatt til orde for nytten ved skatteparadiser.

Mitchell og Center for Freedom and Prosperity har laget en videopresentasjon i tre deler om skatteparadiser og skattekonkurranse. Civita har tidligere lagt ut to av delene der den første omhandler hvorfor han mener skatteparadiser er gunstig for den globale økonomien. Den andre delen omhandler moralske argumenter for skatteparadiser. Siste og tredje del omhandler myter og fakta om skatteparadiser.


Se tredje del her:

Se også de første delene om skatteparadiser her:

https://www.civita.no/tema/okonomi/moralsk-forsvar-for-skatteparadiser-868

https://www.civita.no/tema/okonomi/skatteparadiser-er-bra-843

Hver av videosnuttene varer i underkant av 10 minutter.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »