LAWRENCE WRIGHT: Islamsk terrorisme farligst for Europa


Lawrence Wright er blitt sterkt hyllet for sin bok om Al-Qaida. – Jeg har ingen problemer med å forstå dem som føler frykt for den muslimske fundamentalismen i Vest-Europa, sa han da han i går var med på lanseringen av boken på norsk. Da han innledet på et frokostseminar i regi av tenketanken Civita, vekket han forsamlingen opp med ikke mindre enn et angrep på den europeiske velferdsstatsmodellen som han mener subsidierer lediggang, skriver Aftenposten.

Les hele artikkelen i Aftenposten her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »