KRISE: Slutten for kapitalismen?


Hva betyr finanskrisen for forsvaret av det markedsøkonomiske systemet? Bør markedets forsvarere ligge lavt, så som det viser seg at de har tatt grundig feil? Eller, har de ikke tatt feil? Samuel Brittan, den legendariske kommentatoren i Financial Times, gir her sin vurdering av markedsøkonomiens fremtid.

Les artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »