SKATT: Bra med «paradiser»?

– "Skatteparadiser" er bra for verdensøkonomien. De bidrar til vekst i både fattige og rike land", hevder Dan Mitchell, amerikansk skatteekspert og forfatter av ny bok om betydningen av skattekonkurranse. I denne filmen utfordrer Mitchell forestillingen om "skatteparadiser" som eksotiske små øyer med korrupte regimer og masse postkasser med obskure firmanavn. I filmen fremgår det hva "skatteparadiser" handler om og hvilken viktig rolle disse, i følge Mitchell, spiller for verdensøkonomien.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »