NYTT CIVITA-NOTAT: Argumenter for en liberal friskolelov


Friskoler kan lede til bedre skoleresultater for alle, uten å skape større forskjeller. Det har de svenske og britiske sosialdemokratene forstått, når kommer Arbeiderpartiet etter?

Dette notatet forklarer hva som skiller privatskoler og friskoler, og presenterer argumentene for en liberal friskolelov.

Les mer om Civita-notatene og last ned notatet om friskoler her

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »