LYKKE: «Dejlig» å være dansk i Danmark

Danskene er igjen kåret til verdens lykkeligste folk. Ronald Inglehart, som har ansvaret for World Values Survey, lager hvert år en indeks over folk opplevelse av lykke. Indeksen viser at folks opplevels av lykke er økende i 40 av de 52 landene som er med i undersøkelsen. "Det er helt tydelig at folk i de frieste landene i verden også er de lykkeligste", uttaler Inglehart, som er kjent for sine teorier om endrede verdiorienteringer og postmaterialisme.

De siste 25 årenes økonomisk vekst, demokratisering og økende sosiale toleranse, trekkes frem som viktige forklaringer på hvorfor folk har blitt lykkeligere. Folk i rike land er lykkeligere enn folk i fattige land. Økonomisk vekst og høy grad av valgfrihet har stor innvirkning på opplevelsen av lykke, viser undersøkelsen.

Norge kommer på 19. plass i rangeringen, etter bl.a. USA, Sveits, Island, Sverige, Colombia og Irland.

"Most people are as happy as they make up their minds to be."
– Abraham Lincoln

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »