USA: Ikke legg skylden på frihandel

Det er feil å tro at globalisering og frihandel er skyldig i USAs økonomiske problemer. Proteksjonisme bidrar ikke til at amerikanske husholdninger får det bedre, tvert i mot, skriver Dan Griswold, ekspert på handelsspørsmål i World Trade Magazine. Uten globaliseringen ville problemene i amerikansk økonomi vært mye større, hevder Griswold.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »