DAHRENDORF: Om frihet og likhet

Da Friedrich Naumann Stiftung nylig feiret sitt 50-års jubileum i Bonn, talte Lord Ralf Dahrendorf om frihetens utfordringer. Europeeren Dahrendorf – britisk baron, tidligere EU kommisjonær, tysk politiker, sosiolog, rektor ved LSE, grunnlegger av universitetet i Konstanz, professor, forfatter – er en av de mest sentrale nålevende liberale tenkere i Europa.

Hør foredraget til Ralf Dahrendorf  (tysk tale)

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »