KLIMA: Fly mer – ikke mindre


"Fly mer, ikke mindre", svarte reiseguru Jens A. Riisnes nylig på spørsmål om ikke klimautfordringene burde føre til mindre bruk av fly. Hans poeng var at gevinsten ved å reise mye i verden veier opp for andre problemer. Man blir klokere av å reise. Menneskeskapte problemer kan også løses av mennesker. Jo klokere vi er desto bedre er vi i stand til å møte utfordringene. Uttalelsen til Riisnes var både befriende og modig i en tid hvor politikere og eksperter tar til orde for å holde fly på bakken. 

Luftfarten er tildelt rollen som ”klimaversting”. Utslippene fra fly utgjør riktignok ikke mer enn 2-3 prosent av de totale CO2 utslippene i EU, men det er tydeligvis akkurat nok for et  verstingstempel. Den virkelige verstingen er derimot landbruket. Det snakkes det, ikke overraskende, mindre om.

 

Victor Norman har meninger om flytrafikk. Som statsråd bidro han til økt konkurranse i luften. Dermed ble billettene billigere og antallet flyreiser økende. Flere har råd til å reise mer og oppleve mer av verden. I fjor økte antallet passasjerer på utenlandsflygninger med 16 prosent.

 

Norman, som i den senere tid har overrasket med utspill om skattepolitikk, uttalte nylig i Dagens Næringsliv at kulturopplevelser fortrinnsvis bør søkes innenfor landets grenser, som f.eks i Operaen, og ikke i Barcelona eller lignende eksotiske steder som krever en flytur. Har Norman helt mistet troen på konkurranse som virkemiddel?

 

Tidligere har Lars Sponheim tatt til orde for kvoteregulering av folks feriereiser med fly. Hvem trenger vel mer enn én feriereise i året? Profesjonelle gledesdrepere som Steinar Lem har selvsagt også vært på banen og etterlyst ”tiltak” for å redusere bruken av fly.

 

Noen, som nevnte Jens A. Riisnes, har heldigvis mer utviklede liberale reflekser og griper ikke automatisk til virkemidler som kvoter og forbud. Det er mulig å ta andre ”grep” for å nå målet om reduserte utslipp av klimagasser.

 

EU viser at dette er mulig og satser på markedet og konkurranse som virkemiddel. Gjennom det såkalte ”Clean Sky Joint-Technology Inititative”, som nettopp er lansert, har EU inngått et samarbeid med næringslivet om utviklingen av teknologi som skal halvere flystøy  og samtidig kutte utslippene av CO2 og NOx, med hhv. 50 prosent og 80 prosent, innen 2020. Veldig bra!

 

17 universiteter, 54 bedrifter og en rekke forskningsinstitusjoner er involvert. EU håper flyselskapene vil konkurrere om å oppnå lavest mulige utslipp. Bilindustrien gjør det allerede. Toyotas godt markedsførte mål om nullutslipp fra bilene sine, har åpenbart gjort mye for bilmerkets omdømme. De fleste vil gjerne være litt ”grønnere”. Markedet er dermed grønnere.  Selv Kongen kjører nå hybridbil fra Toyota (Lexus).

 

EU satser på reguleringer som fremmer utvikling av ny teknologi, konkurranse og markedsløsninger. Det er et uttrykk for en optimisme vi kunne trenge mer av. Karl Popper hadde rett: Optimisme på vegne av fremtiden er en plikt.

DE

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »