INNVANDRING: Bjarne Håkon Hanssen hos Civita

 

Hvorfor bør Norge åpne for friere innvandring? Hvilke moralske og økonomiske argumenter finnes for å åpne grensene for en langt større innvandring enn i dag, også for ufaglært arbeidskraft? Dette var spørsmål som ble behandlet i Civitas miniseminar om innvandringspolitikk for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I tillegg til statsråden deltok politisk ledelse i departementet og flere fra embedsverket i det lukkede seminaret om innvandringspolitikk. Statsråden, som arbeider med forslag til endringer i reglene for innvandring, hadde utfordret Civita til å presentere de liberale argumentene for friere innvandring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredragsholderne var Philippe Legrain, forfatter av boken ”Immigrants – Your Country Needs Them”, Jonathon Moses, professor i statsvitenskap ved NTNU, Benny Carlson, professor i økonomisk historie og Kjetil Storesletten, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.


– Se mer om Philippe Legrain på Civitas hjemmeside her.

 

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »