GLOBALISERING: Norge på 17. plass

Axel Dreher ved det tekniske universitetet i Zürich lager hvert år en globaliseringsindeks inndelt i tre underkomponenter: Økonomisk globalisering (handel og investeringer), politisk globalisering (politisk integrasjon målt ved deltakelse i internasjonale politiske organisasjoner) og sosial globalisering (informasjonsstrøm og mellommenneskelig kontakt over landegrensene). KOF-Indeksen for 2008 er basert på de siste tilgjengelige tall fra 2005 og inkluderer 122 land.

Hovedtendensen er fortsatt økt globalisering. Spesielt i rike vestlige land er globaliseringen sterk, men det er også i disse landene at man finner en svak svekkelse i globaliseringen i de senere årene.

Norge havner i årets indeks på en 17. plass sammenlagt. Årsaken til at Norge havner såpass høyt er 11. plassen på rangeringen av sosial globalisering. Når det gjelder økonomisk globalisering havner Norge nede på en 34. plass. Norges ”utenforskap” ift EU bidrar til en 38. plass på listen for politisk globalisering.

På de fem første plassene sammenlagt (i rangert rekkefølge) finner vi Belgia, Østerrike, Sverige, Sveits og Danmark.

Norge scoret høyest på økonomisk globalisering i annen halvdel av 1990-tallet. Siden har det stagnert noe. Den sosiale globaliseringen er økende mens politisk globalisering er stabil. Indeksen viser utviklingen siden 1970.

Se også Axel Drehers artikkel Does Globalization affect growth? 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »