RASISME: Like rettigheter er alltid rett


“Man kan ikke bekjempe påstått rasisme og diskriminering med rasisme og diskrimering fra statlig hold”, skriver Mazyar Keshvari i Dagbladet 2. januar. Keshvari har rett.  

”Race has no place in American life or law” uttalte John F. Kennedy i 1963. Etterfølgeren, Lyndon B. Johnson, innførte allikevel forskjellsbehandling på grunnlag av hudfarge bare to år etter (reglene om Affirmative Action). Hensikten var god. Akkurat som hensikten med de norske reglene for forskjellsbehandling. For noen er gode hensikter nok. For andre er hensikten, uansett hvor god den er, heldigvis ikke nok til å legitimere ethvert virkemiddel.

 -Da jeg som student så en annen farget student på campus, så visste jeg at han hadde jobbet like hardt som meg for å komme så langt. Når man ser svarte studenter på universiteter i dag så tar man for gitt at de er kvotert inn på grunnlag av rase. Uttalelsen er fra grunnleggeren av den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen Civil Rights Institute, Ward Connerly.  

Connerly, som selv er ”afro-amerikaner” og vokste opp i sørstatene i USA på 1950-tallet, jobber for å fjerne alle regler for særbehandling basert på etnisk tilhørighet, kjønn eller seksuell legning. ”Du er ikke fri som individ hvis myndighetene primært behandler deg som medlem av en gruppe” sier han og mener forskjellsbehandling (Affirmative action) strider med borgerrettighetsloven, Civil Rights Act fra 1964.

Han har vunnet frem med sitt syn, ikke minst ved flere utdanningsinstitusjoner som bl.a. University of California, hvor han satt i styret og fikk fjernet alle regler om kvotering basert på etnisitet eller kjønn. Senest i november i fjor førte hans arbeid til forbud mot kvotering i Michigan.

Connerly har gått så langt som å oppfordre studenter til å krysse av feil i skjema hvor det spørres om etnisk tilhørighet. For ham er forskjellsbehandling på bakgrunn av hudfarge regelrett rasisme og helt i strid med grunnlovens ånd (”All men are created equal…”). Han vekker oppsikt og overbeviser stadig flere.

DE

Se Mazyar Keshvaris artikkel i Dagbladet

Se American Civil Rights Institute

Se Civita-rapporten Like rettigheter er alltid rett

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »