GLOBALISERING: Antikapitalister i utakt med Marx

Les artikkelen til Brendan O`Neill i The Spectator. O`Neill er redaktør i nettavisen SPIKED som fører en "kulturkrig mot misantropi, fordommer, luditter, illiberalt tankegdos og irrasjonalisme, i alle kjente og mindre kjente utgaver"

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »