UTVIKLINGSUTVALGET: Civitas råd

 

Les Civitas innspill ifm utvalgets høringsmøte 13. november om handelspolitikk i et fattigdomsperspektiv. Civita understreker her Norges moralske ansvar for å bidra til effektiv fattigdomsbekjempelse gjennom virkemidler som har vist seg å være grunnleggende for utvikling og velstandsvekst.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »