Kultur på offentlig kommando

PRIVAT GIVERGLEDE: Norge lider av et "filantropisk underskudd." Når staten kommer inn forsvinner noe av engasjementet i det sivile samfunn, nettopp fordi det ikke lenger representerer det sivile samfunn, men statlig engasjement.
Resultatet er at staten har fått en uforholdsmessig stor makt som premissleverandør for vårt kulturliv, skriver praktikant i Civita, Nicolai Strøm-Olsen, i Dagbladet.

Les hele kronikken her.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »