Klassekampens tøv om motiver


Klassekampens Karin Haugen skriver 27. september om de avdekkede manglende kunnskapene om kommunismen blant svenske ungdommer. Her hevder hun også at jeg, som tilknyttet Civita, har en stor ”egeninteresse” i at en lignende undersøkelse blir gjennomført i Norge. Det begrunner hun med at Civitas ”svenske motsvar” Timbro har personer knyttet til seg som også er aktive i organisasjonen UOK – Upplysning om kommunismen. . Med andre ord dreier det seg, ifølge Haugen logikk, om en konspirasjon på høyresiden. 

 

Erik Zsiga i UOK jobber riktignok i Timbro Han er ungarsk-svensk og vet fra egen familie godt hva følgene er av kommunisme. Han, i likhet med meg, har absolutt en egeninteresse i at unge mennesker har tilstrekkelig med kunnskaper om forbrytelser begått av totalitære regimer i nær fortid slik at historien ikke gjentar seg.

En klok amerikansk president sa en gang at friheten befinner seg kun én generasjon fra å gå tapt. Det er ikke få ganger unge mennesker har latt seg forlede til å tro at himmelriket kan skapes på jorden.

Karin Haugen går så langt som å hevde at Civitas-, Timbros-, Erik Zsigas- og mitt engasjement ”selvsagt ikke er et humanistisk fremstøt”, men et ledd i en partipolitisk offensiv. Det blir for drøyt, Karin Haugen. Det er ikke bare tøvete spekulasjon men faktisk også fornærmende.

At et engasjement for frihet i betydningen individuelle rettigheter, ytringsfrihet, fri økonomi og demokrati  ikke er forenlig med Haugens karikerte bilde av personer på den politiske høyresiden, forteller vel sitt om følgene av kunnskapsmangel.  I Haugens univers kan mitt engasjementet umulig være oppriktig – det må være ledd i en dekkoperasjon for å fremme multinasjonale kapitalinteresser, barnearbeid og i hvert fall USA.  Men, så er det altså ikke slik, Karin Haugen, tro det eller ei. Mine beveggrunner for å hevde at det er viktig at unge mennesker har grunnleggende kunnskaper om nyere historie har ingen ting med partipolitikk å gjøre. I så fall måtte det være et engasjement for alle demokratiske partier mot anti-demokratiske strømninger både på ytterste venstre- og høyre fløy.   

Det er ikke ”McCarthyisme” å påpeke farene ved manglende kunnskaper om totalitære regimer og anti-demokratiske ideologier. Men, jeg er enig med Haugen i at unge mennesker må ha kunnskaper om mer enn de tragiske følgene av kommunismen. Selvsagt behøves det kunnskap om det Haugen etterlyser også, nemlig kolonialismen og urett begått i regimer støttet av USA. Men det er vel ikke et argument for ikke å gjøre noe med kunnskapene om kommunismen? Hvorfor skal det ene utelukke det andre?

(Klassekampen 10.10.07)

 

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »