SVERIGE: Borgerlig budsjett?

 Svenskt Näringslivs sjeføkonom, Stefan Fölster, tar til orde for skattereduksjoner som kan bidra til økt sparing. Finansminister Anders Borg blir minnet på at regjeringen har lovt å gjennomføre skattereduksjoner. Se Johnny Munkhammars (Timbro) kommentar. Svenska Dagbladets budsjettkommentar er positiv og viser til at ingen annen regjering har fått til så mye på så kort tid.  

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »