ANMELDELSE: Blottet for innsikt?

En anmeldelse blottet for innsikt, hevder Dag Ekelberg i en kommentar i Dagbladet til avisens anmeldelse av «Den kalde krigen» av John Lewis Gaddis.


”Blottet for nyheter” er Dagbladets Stian Bromarks eplekjekke tittel på anmeldelsen i avisen 24. aug. av boken Den kalde krigen av John Lewis Gaddis. I ingressen heter det: ”I John Lewis Gaddis` kaldkrigshistorie er Stalin syndebukk og Reagan og Thatcher de snille”. Det er mulig Bromark ville hatt det annerledes, siden han uthever dette som noe oppsiktsvekkende?


Det er nettopp Gaddis poeng med boken å lage en slags oppsummerende og lett tilgjengelig bok om denne epoken. Han sier selv innledningsvis at boken ikke først og fremst er beregnet på eksperter men for den unge generasjonen for hvem Gorbatsjov og Reagan er omtrent like fremmede som Wellington og Napoleon. Bromark fremstiller det som om han selv har oppdaget at boken ikke inneholder noe nytt.


Derimot kan boken leses for alle med interesse for nyere historie og ikke minst den ideologiske konflikten mellom plan og marked. Det er tydeligvis vanskelig for Dagbladets anmelder å takle at ”krigshaukene og ultraliberalistene” Thatcher og Reagan kan omtales i positive ordelag. At Yale-professoren Gaddis regnes som en av de fremste autoriteter på området er åpenbart ikke nok til å påvirke Dagbladets anmelder. Og selvsagt, som vanlig blant skribenter på venstresiden, møtes enhver påpekning av kommunismens rundt 100 millioner dødsofre med henvisningen til USAs støtte til Pinochets kupp i Chile. Det har blitt en slags pliktøvelse. Som om en urett utlignes av en annen.


Dagbladet 27.08.07


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »