DEBATT: Pølser og politikk

NRK bør gi oss det grundigste, mest seriøse, balanserte og kompetente vi kan få. Slik er det ikke, skriver Kristin Clemet i Aftenposten


Les hele artikkelen.


Les Arne Strands kommentar i Dagsavisen 28. august her.


Les også Kristin Clemets svar til Arne Strand i Dagsavisen 30. august her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »