LYKKE: Muligheter viktigere enn økonomisk likhet

-Det er feil å koble økonomisk ulikhet til manglende følelse av lykke. Folk blir ikke lykkeligere av reduserte økonomiske forskjeller. Det er graden av muligheter til sosial mobilitet som er viktig, hevder Arthur C. Brooks i en artikkel i det velrennomerte amerikanske magasinet City Journal


 


Les artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »