FATTIGDOM: Markedet på bunnen av pyramiden

– Kan markedet bekjempe fattigdom? Minst tre milliarder mennesker som lever på under to dollar per dag ses i dag på som et fattigdomsproblem som skal løses, i stedet for et marked som skal betjenes, skriver Ylva Lindeberg i Ny Tid. Lindeberg er daglig leder i Sigla.


Les hele artikkelen i Ny Tid


 


Se også boken Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for fattige, (Civita 2005)


Mer om marked og fattigdom på Civitas hjemmeside:


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »