SVERIGE: Næringslivet kritiserer borgerlig regjering

– Det var spørsmål om skatt og entreprenørskap som fikk mange velgere til å skifte side og velge borgerlig i siste valg. Regjeringen bør begynne å ta hensyn til velgernes reformvilje, skriver adm. dir. Urban Bäckström i Svenskt Näringsliv i en kronikk i Dagens Nyheter.


Seks av ti velgere på venstresiden, som skiftet side og stemte borgerlig ved forrige riksdagsvalg, gjorde dette fordi de ønsket lavere skatter og bedre næringsklima. Dette går frem i en ny undersøkelse fra Synovate Temo. Les kronikken til Urban Bäckström


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »