Finnes det personlige ansvaret?

Den danske nettavisen 180 GRADER har tatt opp spørsmålet. Undervisningsminister Bertel Haarder er intervjuet om temaet. Det er ingen vei utenom det personlige ansvaret sier Haarder.


Les Intervjuet med Haarder.


Les også intervjuet med Danmarks mes kjente sosialrådgiver Hanne Reintoft som har et annet syn på det personlige ansvaret.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »