IDÈDEBATT: Liberal på radio

NRK P2 følger opp debatten om begrepet liberal i programmet «Sånn er livet» denne uken.


«Sånn er livet» sendes på NRK P2 kl. 10.00 og kan høres på NRKs nettradio.


Civita startet debatten på sitt frokostmøte 9. mai. Her deltok SVs nestleder Audun Lysbakken og FRPs nestformann Per Sandberg. Lars Fr. Svendsens kronikk i Aftenposten fulgte opp og startet avisdebatten.


«Sånn er livet» tar debatten videre i radio denne uken. Her deltar også Kristin Clemet.


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »