FRIHANDEL: Modellen Hong Kong

På mindre enn en mannsalder har en fattig krigsherjet britisk koloni, oversvømmet av flyktninger og uten naturressurser blitt forvandlet til ett av de rikeste områdene på kloden, målt i BNP per capita. Hvordan var det mulig, spør professor i samfunnsøkonomi Lars Jonung i Dagens Nyheter.


Les artikkelen i Dagens Nyheter.


Mer om globalisering og frihandel på Civitas hjemmesider.


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »