FATTIGDOM: Mytene om bistandens fallitt

Ingen tror at bistand alene kan løse verdens fattigdomsproblemer. Andre faktorer er like viktige – eller enda viktigere: Utenlandske investeringer og handel er mektige drivkrefter for utvikling. Fred og fungerende stater er selve grunnlaget for fremgang, skriver utviklingsminister Erik Solheim i Aftenposten


Les hele artikkelen


 


Mer om fattigdomsbekjempelse på Civitas hjemmeside.


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »